اطلاعیه: بزودی محصولات جدیدتری وارد مدار تولید میشود

چرم لوکس دوختی بامقوا دوختی بامقواگوشه فلزی

 

تعداد برگ 6برگ مات با 6کارت اعتباری

چرم پشت پارچه اعلا قابلیت چاپ داغی وطلاتوگود

مقوا محکم داخل کار شده وگوشه های کار لبه فلزی پرس شده انجام خواهدشد

اطلاعیه های نوین جلد

1- درکانال تلگرام نوین جلد عضو شوید

2-  جلد ثالث دکمه دار تولید شدکلیک کنید

3- جلدبیمه پالتویی طرح جدید کلیک کنید

4-  کیف ثالث وبدنه تولید شد،کلیک کنید

5- جلدبیمه  چرم ماموت کلیک کنید

6 - جلدبیمه دوختی طرح جدیدکلیک کنید