جلددفترچه بيمه تامين اجتماعي|جلددفترچه بيمه خدمات درماني

جلدتامين اجتماعي وخدمات درماني داراي2نوع چرمي وطلقي عكس دارتوليدميشود.

جلدچرمي: مقواداربوده وچاپ داغي مناسب كارميباشد

جلدطلقي عكس دار:اين نوع جلدچاپ 4رنگ افست تمام رنگي چاپ ميشود وتبليغي بسيارپرباررا به ارمغان مياورد.


جلددفترچه بیمه مناسب با دفترچه تولیدمیشود|جلدطلقی عکس دار بعلت ارزان بودن و اطلاعات وتصاویر جذابتربنظر میرسد واستقبال خوبی دارد|البته ناگفته نماندکه جلدچرمی ماندگاری بسیاربالاتراز جلدطلقی دارداما خب گرانتر هست ، چاپ جلدچرمی داغی میباشد چراکه به هیچ وجه پاک نخواهدشد ونوشته ولوگوی شما حک میشود

تیراژ جلدچرمی حداقل 300عددمیباشد
تیراژجلدطلقی عکس دار 1000عددمیباشد

اطلاعیه: بزودی محصولات جدیدتری وارد مدار تولید میشود

اطلاعیه های نوین جلد

1- درکانال تلگرام نوین جلد عضو شوید

2-  جلد ثالث دکمه دار تولید شدکلیک کنید

3- جلدبیمه پالتویی طرح جدید کلیک کنید

4-  کیف ثالث وبدنه تولید شد،کلیک کنید

5- جلدبیمه  چرم ماموت کلیک کنید

6 - جلدبیمه دوختی طرح جدیدکلیک کنید