جلدبيمه نامه ثالث دکمه دار ( جدیدترین تولیدی نوین جلد )

 

خصوصیات جلددکمه دارثالث :

دکمه دار بودن | بدون مقوا میباشد|یک طرف قاب عکس  | طرف دوم 3 عدد جای کارت ومدارک |8برگ وسط به همراه کارت سوخت |تمام کار دوخت دوزی شده

اطلاعیه: بزودی محصولات جدیدتری وارد مدار تولید میشود

اطلاعیه های نوین جلد

1- درکانال تلگرام نوین جلد عضو شوید

2-  جلد ثالث دکمه دار تولید شدکلیک کنید

3- جلدبیمه پالتویی طرح جدید کلیک کنید

4-  کیف ثالث وبدنه تولید شد،کلیک کنید

5- جلدبیمه  چرم ماموت کلیک کنید

6 - جلدبیمه دوختی طرح جدیدکلیک کنید