اطلاعیه: بزودی محصولات جدیدتری وارد مدار تولید میشود

آلبوم چک مشتری

جلدآلبوم چک مشتری مختص جمع آوری چک های مشتری شما میباشد،برای هرماه یک برگ دوتیکه جدا ازهم درنظرگرفته شده،دیگرنگران گم شدن چک شمتری ویا اینکه مخدوش شدن چک نباشید،بهنترین هدیه برای کاسبان محل وکسانی که با چک مشتریان سروکاردارند جلدچرمی مقوا دار دکمه دار

اطلاعیه های نوین جلد

1- درکانال تلگرام نوین جلد عضو شوید

2-  جلد ثالث دکمه دار تولید شدکلیک کنید

3- جلدبیمه پالتویی طرح جدید کلیک کنید

4-  کیف ثالث وبدنه تولید شد،کلیک کنید

5- جلدبیمه  چرم ماموت کلیک کنید

6 - جلدبیمه دوختی طرح جدیدکلیک کنید