جلدمدارك طلقی

دارای 4 نوع میباشدکه عبارتنداز:

* جلدمدارك طلقي یکرو چاپ بدون مقوا *جلدمدارك طلقي یکرو چاپ با مقوا کرجی محکم*جلدمدارك طلقي پشت ورو چاپ*جلدمدارك طلقي چرمي محصول نوين جلد

نوع طلق:شفاف|كاغذ:گلاسه سلفون براق|گرماژگلاسه: 300 گرم|نوع چاپ: تمام رنگی افست

جلدمدارك|جلدمدارک|قیمت جلدمدارک|جلدمدارک ثالث|جلدمدارک بدنه|جلدمدارک عمر|جلدمدارک لوکس|جلدمدارک لوکس مقوا دار|جلدمدارک کیف پولی 3لت چسب دار|جلدمدارک چرم کویری|جلدمدارک یوف|جلدمدارک طلقی|جلدمدارک چرم کویری|جلدمدارک چرم شیران|جلدمدارک کارت سوخت|جلدمدارک شناسنامه|جلدمدارک اسناد وکارت ملی

 

اطلاعیه: بزودی محصولات جدیدتری وارد مدار تولید میشود

اطلاعیه های نوین جلد

1- درکانال تلگرام نوین جلد عضو شوید

2-  جلد ثالث دکمه دار تولید شدکلیک کنید

3- جلدبیمه پالتویی طرح جدید کلیک کنید

4-  کیف ثالث وبدنه تولید شد،کلیک کنید

5- جلدبیمه  چرم ماموت کلیک کنید

6 - جلدبیمه دوختی طرح جدیدکلیک کنید